Centrum OBsługi Placówek

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacyjny Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacyjny Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Iwanowicz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 741 68 46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku
 • Adres: 15-021 Białystok, ul. Orla 6A
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 741 68 46

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku mieści się przy  ul. Orla 6A

Wejście do budynku nie posiada udogodnień niezbędnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Na parterze znajduje się informacja wizualna dotycząca umiejscowienia  stanowisk pracy.

Obok budynku są wyznaczone 2 miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby poruszające się z psem asystującym mają możliwość wejścia i poruszania się po budynku.

Interesanci mogą kontaktować się z pracownikami urzędu w celu załatwienia spraw za pomocą faxu, poczty elektronicznej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia